Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2012

Hyena
Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni.
— cokolwiek by się nie stało.
Reposted fromemsik emsik viakomplikacja komplikacja
Hyena
6655 7f08 420
Reposted fromteawho teawho viakomplikacja komplikacja
Hyena
za mało snu, herbaty i Ciebie
— zdecydowanie za mało
Reposted fromkomplikacja komplikacja
Hyena
9663 cb01 420
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viakomplikacja komplikacja
Hyena
6102 603c 420
"Agnieszka"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viakomplikacja komplikacja
Hyena
7536 4b4d 420
Reposted fromsoll soll viakomplikacja komplikacja
Hyena
Nie żałuję żadnej znajomości, bo nawet fałszywe mordy mnie czegoś nauczyły.
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
Hyena
bo czasem spotyka się takich ludzi, których uwielbia się za wszystko, mimo, pomimo i wbrew.
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
Hyena
3198 7029 420
Reposted frompinka pinka viawszystkodupa wszystkodupa
0503 be83 420
Reposted fromamatore amatore viawszystkodupa wszystkodupa
Hyena
1874 cc1b 420
Hyena
7988 0e53 420
Reposted frombvllshit bvllshit viawszystkodupa wszystkodupa
Hyena
9895 f125 420
Hyena
6043 1947 420
Reposted fromchained chained viawszystkodupa wszystkodupa
Hyena
8291 b726 420
Reposted fromjawbreaker jawbreaker viawszystkodupa wszystkodupa
Hyena
Może nie wystarczę
Ale będę tuż obok
Prócz ciebie nie ma mnie dla nikogo
— paktofonika
Reposted fromaloneagain aloneagain viawszystkodupa wszystkodupa
Hyena
0122 7ddf 420
Reposted fromeklerrka eklerrka viawszystkodupa wszystkodupa
Hyena
chcę się przekochać z Tobą całą zimę.
— wiw
Reposted fromwiwiana wiwiana viawszystkodupa wszystkodupa
Hyena
A fact: wszystkie kobiety są szalone.
Also a fact: we wszystkim chodzi o to, by znaleźć taką, która jest szalona w możliwie najcudowniejszy sposób. 
Reposted fromidzsobie idzsobie viawszystkodupa wszystkodupa
Hyena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl